Interieurs

Diagonaal

De klant: ‘Kenmerkend voor ons huis is de diagonaal.
Dat element komt terug in het ontwerp, bijvoorbeeld in de kast die kamer en keuken verbindt.

Het was zoeken naar de juiste vorm en de vertaling daarvan.
Joost zag dat als een uitdaging.’